Международен футболен пикник: Турнир за Купата на Societas Bulgarica!

ДАТА НА СЪБИТИЕТО:

4 Juni, 2023

ЧАС НА СЪБИТИЕТО:

00:00

МЯСТО НА СЪБИТИЕТО:

Sportcenter Donaucity

*English version below*

Societas Bulgarica се радва да ви покани на изключителния международен футболен пикник, организиран благодарение на нашите ценени партньори UniLED, planethOme Immobilien, Algo Media WebTV и българския магазин Родина.

Този неповторим футболен ден ще представлява не само международен турнир с любителски отбори от всевъзможни страни, но и ще може да се похвали с богата програма, включваща забавления за деца и вълнуващи изненади за цялото семейство.

Запазете датата – 4-ти юни! Обещаваме ви несравним ден, пълен с радост, общност и футбол.

Програма на събитието:

09:00 – Начало на събитието – С откриването на международния футболен пикник клоунесата Титания Хаос ще “разчупва леда” сред присъстващите!

10:00 – Начало на футболния турнир, обявяване на групите и потоците.

10:30 – 12:00 – Футболна програма за деца!

10:30 – 11:00 – Литературно четене за деца с Елисавета Григоров (Ели) – организатор на литературен кръжок към Българска културно-просветна организация “Кирил и Методий”, Виена.

11:00 – 12:00 – Рисуване върху детски лица с Маргарита Кондарева (Маги), повече информация тук: https://fb.me/e/JU5AfUAR

12:00 – 12:30 – Литературно четене за деца с Ели, повече информация тук: https://fb.me/e/JU5AfUAR

12:45 – 13:30 – Детска музикална кутия с Маги, повече информация тук: https://fb.me/e/JU5AfUAR

13:00 – 14:00 – Работилница с Glass of Art, ще можете да създадете свое собствено произведение на изкуството, повече тук: https://fb.me/e/2PYxrkB7g

14:00 – Хоро със сборна група деца от детско-юношеските танцови състави към сдружение “Български ритми” и българското училище “Проф. Иван Шишманов” Виена, с художествен ръководител Диана Стоева

15:00 – Закриване на интернационалния футболен пикник!

Разбира се, погрижили сме се за гладните и жадните. Ще бъдат налични няколко щанда за продажба на храни и напитки!

Елате и станете част от това незабравимо събитие!

Повече за Societas Bulgarica можете да разберете на нашия уебсайт: https://www.societasbulgarica.org/

Societas Bulgarica has the unique privilege to invite you to the exceptional International Football Picnic, organized with our deepest appreciation to our valued partners UniLED, planethOme Immobilien, Algo Media WebTV, and the bulgarian market Rodina.

This unprecedented football day will feature not only an international amateur football tournament with teams from a diverse range of countries but also a rich program packed with entertainment for children and exciting surprises for the entire family.

Save the date – June 4th! We promise you an unparalleled day full of joy, community, and football.

Event Program:

09:00 – Event Start – With the opening of the international football picnic, clown Titania Chaos will “break the ice” among the attendees!

10:00 – Football Tournament Kick-Off, announcement of the groups and streams.

10:30 – 12:00 – Football program for children!

10:30 – 11:00 – Children’s literary reading with Elisaveta Grigorov (Eli) – organizer of a literary circle at the Bulgarian Cultural and Educational Organization “Cyril and Methodius”, Vienna.

11:00 – 12:00 – Children’s face painting with Margarita Kondareva (Magi)

12:00 – 12:30 – Children’s literary reading with Eli

12:45 – 13:30 – Children’s Music Box with Magi

13:00 – 14:00 – Workshop with Glass of Art, where you can create your own piece of art. More info here: https://fb.me/e/2PYxrkB7g

14:00 – Horo with a combined group of children from the children’s dance groups of the “Bulgarian Rhythms” association and the Bulgarian School “Prof. Ivan Shishmanov” Vienna, led by artistic director Diana Stoeva.

15:00 – Closing of the international football picnic!

Of course, we have taken care of the hungry and thirsty. There will be several food and drink stalls available!

Come and be part of this unforgettable event!

You can find more info about Societas Bulgarica here: https://www.societasbulgarica.org/ 

Sorry, this event is expired and no longer available.

OРГАНЗИРАНО ОТ: Societas Bulgarica

  • Sportcenter Donaucity
  • Arbeiterstrandbadstraße 128,
  • Wien
  • 1220
  • Österreich

ДАТА И ЧАС НА СЪБИТИЕТО:

  • 4 Juni, 2023 00:00   -   17:00
СПОДЕЛИ СЪБИТИЕТО
ДОБАВИ В КАЛЕНДАРА

Titel

Nach oben