,,НАШЕНЕЦ” по Чудомир-Моноспектакъл на Мариус Куркински 

ДАТА НА СЪБИТИЕТО:

15 Juni, 2024

ЧАС НА СЪБИТИЕТО:

18:00

МЯСТО НА СЪБИТИЕТО:

Aula Willi-Graf-Gymnasium

,,13 причини до Нашенец!”

Всичко започна като си мислех, че съм Дон Жуан (,,Дон Жуан” – 1993). Скоро след това с много трепет изпълних песента на всички песни (,,Песен на песните”- 1993)!
Срещнах тайнствена дама, която ми помогна да стъпя на голямата сцена и да се запозная с многобройните зрители (,,Дамата с кученцето” – 1996).
И до днес не разбирам, как съм събрал смелостта да пристъпя към Новия завет (,,Евангелие по Матея” – 1997).
Това ми помогна да намеря човека в себе си (,,Самият човек” – 1999)!
Сънувах, че съм се събудил (,,Сънят” – 2001). Събудих се и претърпях сътресение (,,Сътресение” – 2006)!
От него научих много, както за моите предци, така и за съвременната българска публика (,,Български разкази” – 2010).
По-късно проумях, че неусетно съм се превърнал в смешен човек, който отново сънува (,,Сънят на смешния човек” – 2014).

Окончателно достигнах до истината!

Аз съм просто артист, заключен в театъра след края на поредното представление и не мога да изляза в реалността (,,Юбилей” – 2015).
Тогава на сцената кацна черното пиле и отново ме понесе на крилете на театъра (,,Черното пиле” – 2016)!
Играх, играх, играх и стигнах до (,,Мариус 50″ – 2019).

Ще потърся причините в ,,Нашенец”!

КУПИ БИЛЕТ:

Категория А Налична

Категория B Налична

Изчерпана

stage
Ред 1
1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
1:11
1:12
1:13
1:14
1:15
1:16
1:17
1:18
1:19
1:20

Type : Категория А

Price :  42,00

Ред 1
Ред 2
2:1

Type : Категория А

Price :  42,00

2:2
2:3
2:4

Type : Категория А

Price :  42,00

2:5
2:6
2:7
2:8
2:9
2:10
2:11
2:12
2:13
2:14
2:15
2:16
2:17
2:18

Type : Категория А

Price :  42,00

2:19

Type : Категория А

Price :  42,00

2:20

Type : Категория А

Price :  42,00

Ред 2
Ред 3
3:1
3:2
3:3
3:4
3:5
3:6
3:7
3:8
3:9
3:10
3:11
3:12
3:13
3:14
3:15
3:16
3:17
3:18

Type : Категория А

Price :  42,00

3:19

Type : Категория А

Price :  42,00

3:20

Type : Категория А

Price :  42,00

Ред 3
Ред 4
4:1

Type : Категория А

Price :  42,00

4:2
4:3
4:4
4:5
4:6
4:7
4:8
4:9
4:10
4:11
4:12
4:13
4:14
4:15
4:16

Type : Категория А

Price :  42,00

4:17

Type : Категория А

Price :  42,00

4:18

Type : Категория А

Price :  42,00

4:19

Type : Категория А

Price :  42,00

4:20

Type : Категория А

Price :  42,00

Ред 4
Ред 5
5:1

Type : Категория А

Price :  42,00

5:2
5:3
5:4
5:5
5:6
5:7
5:8
5:9
5:10
5:11
5:12
5:13
5:14
5:15

Type : Категория А

Price :  42,00

5:16

Type : Категория А

Price :  42,00

5:17

Type : Категория А

Price :  42,00

5:18

Type : Категория А

Price :  42,00

5:19

Type : Категория А

Price :  42,00

5:20

Type : Категория А

Price :  42,00

Ред 5
Ред 6
6:1

Type : Категория А

Price :  42,00

6:2

Type : Категория А

Price :  42,00

6:3

Type : Категория А

Price :  42,00

6:4

Type : Категория А

Price :  42,00

6:5
6:6
6:7
6:8
6:9
6:10
6:11
6:12
6:13

Type : Категория А

Price :  42,00

6:14

Type : Категория А

Price :  42,00

6:15

Type : Категория А

Price :  42,00

6:16

Type : Категория А

Price :  42,00

6:17

Type : Категория А

Price :  42,00

6:18

Type : Категория А

Price :  42,00

6:19

Type : Категория А

Price :  42,00

6:20

Type : Категория А

Price :  42,00

Ред 6
Ред 7
7:1

Type : Категория А

Price :  42,00

7:2

Type : Категория А

Price :  42,00

7:3

Type : Категория А

Price :  42,00

7:4

Type : Категория А

Price :  42,00

7:5

Type : Категория А

Price :  42,00

7:6

Type : Категория А

Price :  42,00

7:7
7:8

Type : Категория А

Price :  42,00

7:9
7:10
7:11
7:12
7:13
7:14
7:15
7:16
7:17

Type : Категория А

Price :  42,00

7:18

Type : Категория А

Price :  42,00

7:19

Type : Категория А

Price :  42,00

7:20

Type : Категория А

Price :  42,00

Ред 7
Ред 8
8:1

Type : Категория А

Price :  42,00

8:2

Type : Категория А

Price :  42,00

8:3

Type : Категория А

Price :  42,00

8:4

Type : Категория А

Price :  42,00

8:5

Type : Категория А

Price :  42,00

8:6

Type : Категория А

Price :  42,00

8:7

Type : Категория А

Price :  42,00

8:8

Type : Категория А

Price :  42,00

8:9
8:10
8:11
8:12
8:13

Type : Категория А

Price :  42,00

8:14

Type : Категория А

Price :  42,00

8:15

Type : Категория А

Price :  42,00

8:16

Type : Категория А

Price :  42,00

8:17

Type : Категория А

Price :  42,00

8:18

Type : Категория А

Price :  42,00

8:19

Type : Категория А

Price :  42,00

8:20

Type : Категория А

Price :  42,00

Ред 8
Ред 9
9:1

Type : Категория B

Price :  36,00

9:2
9:3
9:4
9:5
9:6
9:7
9:8
9:9
9:10
9:11
9:12
9:13
9:14
9:15
9:16
9:17
9:18
9:19

Type : Категория B

Price :  36,00

9:20

Type : Категория B

Price :  36,00

Ред 9
Ред 10
10:1

Type : Категория B

Price :  36,00

10:2

Type : Категория B

Price :  36,00

10:3

Type : Категория B

Price :  36,00

10:4

Type : Категория B

Price :  36,00

10:5

Type : Категория B

Price :  36,00

10:6

Type : Категория B

Price :  36,00

10:7
10:8
10:9
10:10
10:11
10:12
10:13
10:14
10:15
10:16
10:17
10:18
10:19
10:20
Ред 10
Ред 11
11:1

Type : Категория B

Price :  36,00

11:2

Type : Категория B

Price :  36,00

11:3

Type : Категория B

Price :  36,00

11:4

Type : Категория B

Price :  36,00

11:5

Type : Категория B

Price :  36,00

11:6

Type : Категория B

Price :  36,00

11:7
11:8
11:9
11:10
11:11
11:12
11:13
11:14
11:15

Type : Категория B

Price :  36,00

11:16

Type : Категория B

Price :  36,00

11:17

Type : Категория B

Price :  36,00

11:18

Type : Категория B

Price :  36,00

11:19

Type : Категория B

Price :  36,00

11:20

Type : Категория B

Price :  36,00

Ред 11
Ред 12
12:1

Type : Категория B

Price :  36,00

12:2

Type : Категория B

Price :  36,00

12:3

Type : Категория B

Price :  36,00

12:4

Type : Категория B

Price :  36,00

12:5

Type : Категория B

Price :  36,00

12:6

Type : Категория B

Price :  36,00

12:7

Type : Категория B

Price :  36,00

12:8
12:9
12:10
12:11
12:12
12:13

Type : Категория B

Price :  36,00

12:14

Type : Категория B

Price :  36,00

12:15

Type : Категория B

Price :  36,00

12:16

Type : Категория B

Price :  36,00

12:17

Type : Категория B

Price :  36,00

12:18

Type : Категория B

Price :  36,00

12:19

Type : Категория B

Price :  36,00

12:20

Type : Категория B

Price :  36,00

Ред 12
Ред 13
13:1

Type : Категория B

Price :  36,00

13:2

Type : Категория B

Price :  36,00

13:3

Type : Категория B

Price :  36,00

13:4

Type : Категория B

Price :  36,00

13:5

Type : Категория B

Price :  36,00

13:6

Type : Категория B

Price :  36,00

13:7

Type : Категория B

Price :  36,00

13:8

Type : Категория B

Price :  36,00

13:9

Type : Категория B

Price :  36,00

13:10

Type : Категория B

Price :  36,00

13:11

Type : Категория B

Price :  36,00

13:12

Type : Категория B

Price :  36,00

13:13

Type : Категория B

Price :  36,00

13:14

Type : Категория B

Price :  36,00

13:15

Type : Категория B

Price :  36,00

13:16

Type : Категория B

Price :  36,00

13:17

Type : Категория B

Price :  36,00

13:18

Type : Категория B

Price :  36,00

13:19

Type : Категория B

Price :  36,00

13:20

Type : Категория B

Price :  36,00

Ред 13
Ред 14
14:1

Type : Категория B

Price :  36,00

14:2

Type : Категория B

Price :  36,00

14:3

Type : Категория B

Price :  36,00

14:4

Type : Категория B

Price :  36,00

14:5

Type : Категория B

Price :  36,00

14:6

Type : Категория B

Price :  36,00

14:7

Type : Категория B

Price :  36,00

14:8

Type : Категория B

Price :  36,00

14:9

Type : Категория B

Price :  36,00

14:10

Type : Категория B

Price :  36,00

14:11

Type : Категория B

Price :  36,00

14:12

Type : Категория B

Price :  36,00

14:13

Type : Категория B

Price :  36,00

14:14

Type : Категория B

Price :  36,00

14:15

Type : Категория B

Price :  36,00

14:16

Type : Категория B

Price :  36,00

14:17

Type : Категория B

Price :  36,00

14:18

Type : Категория B

Price :  36,00

14:19

Type : Категория B

Price :  36,00

14:20

Type : Категория B

Price :  36,00

Ред 14
Ред 15
15:1

Type : Категория B

Price :  36,00

15:2

Type : Категория B

Price :  36,00

15:3

Type : Категория B

Price :  36,00

15:4

Type : Категория B

Price :  36,00

15:5

Type : Категория B

Price :  36,00

15:6

Type : Категория B

Price :  36,00

15:7

Type : Категория B

Price :  36,00

15:8

Type : Категория B

Price :  36,00

15:9

Type : Категория B

Price :  36,00

15:10

Type : Категория B

Price :  36,00

15:11

Type : Категория B

Price :  36,00

15:12

Type : Категория B

Price :  36,00

15:13

Type : Категория B

Price :  36,00

15:14

Type : Категория B

Price :  36,00

15:15

Type : Категория B

Price :  36,00

15:16

Type : Категория B

Price :  36,00

15:17

Type : Категория B

Price :  36,00

15:18

Type : Категория B

Price :  36,00

15:19

Type : Категория B

Price :  36,00

15:20

Type : Категория B

Price :  36,00

Ред 15
Ред 16
16:1

Type : Категория B

Price :  36,00

16:2

Type : Категория B

Price :  36,00

16:3

Type : Категория B

Price :  36,00

16:4

Type : Категория B

Price :  36,00

16:5

Type : Категория B

Price :  36,00

16:6

Type : Категория B

Price :  36,00

16:7

Type : Категория B

Price :  36,00

16:8

Type : Категория B

Price :  36,00

16:9

Type : Категория B

Price :  36,00

16:10

Type : Категория B

Price :  36,00

16:11

Type : Категория B

Price :  36,00

16:12

Type : Категория B

Price :  36,00

16:13

Type : Категория B

Price :  36,00

16:14

Type : Категория B

Price :  36,00

16:15

Type : Категория B

Price :  36,00

16:16

Type : Категория B

Price :  36,00

16:17

Type : Категория B

Price :  36,00

16:18

Type : Категория B

Price :  36,00

16:19

Type : Категория B

Price :  36,00

16:20

Type : Категория B

Price :  36,00

Ред 16
Ред 17
17:1

Type : Категория B

Price :  36,00

17:2

Type : Категория B

Price :  36,00

17:3

Type : Категория B

Price :  36,00

17:4

Type : Категория B

Price :  36,00

17:5

Type : Категория B

Price :  36,00

17:6

Type : Категория B

Price :  36,00

17:7

Type : Категория B

Price :  36,00

17:8

Type : Категория B

Price :  36,00

17:9

Type : Категория B

Price :  36,00

17:10

Type : Категория B

Price :  36,00

17:11

Type : Категория B

Price :  36,00

17:7

Type : Категория B

Price :  36,00

17:13

Type : Категория B

Price :  36,00

17:14

Type : Категория B

Price :  36,00

17:15

Type : Категория B

Price :  36,00

17:16

Type : Категория B

Price :  36,00

17:17

Type : Категория B

Price :  36,00

17:18

Type : Категория B

Price :  36,00

17:19

Type : Категория B

Price :  36,00

17:20

Type : Категория B

Price :  36,00

Ред 17
Ред 18
18:1

Type : Категория B

Price :  36,00

18:2

Type : Категория B

Price :  36,00

18:3

Type : Категория B

Price :  36,00

18:4

Type : Категория B

Price :  36,00

18:5

Type : Категория B

Price :  36,00

18:6

Type : Категория B

Price :  36,00

18:7

Type : Категория B

Price :  36,00

18:8

Type : Категория B

Price :  36,00

18:9

Type : Категория B

Price :  36,00

18:10

Type : Категория B

Price :  36,00

18:11

Type : Категория B

Price :  36,00

18:12

Type : Категория B

Price :  36,00

18:13

Type : Категория B

Price :  36,00

18:14

Type : Категория B

Price :  36,00

18:15

Type : Категория B

Price :  36,00

18:16

Type : Категория B

Price :  36,00

18:17

Type : Категория B

Price :  36,00

18:18

Type : Категория B

Price :  36,00

18:19

Type : Категория B

Price :  36,00

18:20

Type : Категория B

Price :  36,00

Ред 18
Ред 19
19:1

Type : Категория B

Price :  36,00

19:2

Type : Категория B

Price :  36,00

19:3

Type : Категория B

Price :  36,00

19:4

Type : Категория B

Price :  36,00

19:5

Type : Категория B

Price :  36,00

19:6

Type : Категория B

Price :  36,00

19:7

Type : Категория B

Price :  36,00

19:8

Type : Категория B

Price :  36,00

19:9

Type : Категория B

Price :  36,00

19:10

Type : Категория B

Price :  36,00

19:11

Type : Категория B

Price :  36,00

19:12

Type : Категория B

Price :  36,00

19:13

Type : Категория B

Price :  36,00

19:14

Type : Категория B

Price :  36,00

19:15

Type : Категория B

Price :  36,00

19:16

Type : Категория B

Price :  36,00

19:17

Type : Категория B

Price :  36,00

19:18

Type : Категория B

Price :  36,00

19:19

Type : Категория B

Price :  36,00

19:20

Type : Категория B

Price :  36,00

Ред 19
Ред 20
20:1

Type : Категория B

Price :  36,00

20:2

Type : Категория B

Price :  36,00

20:3

Type : Категория B

Price :  36,00

20:4

Type : Категория B

Price :  36,00

20:5

Type : Категория B

Price :  36,00

20:6

Type : Категория B

Price :  36,00

20:7

Type : Категория B

Price :  36,00

20:8

Type : Категория B

Price :  36,00

20:9

Type : Категория B

Price :  36,00

20:10

Type : Категория B

Price :  36,00

20:11

Type : Категория B

Price :  36,00

20:12

Type : Категория B

Price :  36,00

20:13

Type : Категория B

Price :  36,00

20:14

Type : Категория B

Price :  36,00

20:15

Type : Категория B

Price :  36,00

20:16

Type : Категория B

Price :  36,00

20:17

Type : Категория B

Price :  36,00

20:18

Type : Категория B

Price :  36,00

20:19

Type : Категория B

Price :  36,00

20:20

Type : Категория B

Price :  36,00

Ред 20
Място
Категория
Цена
Изтрий
. . .
БРОЙ БИЛЕТИ: Gesamt

OРГАНЗИРАНО ОТ: Societas Bulgarica

  • Aula Willi-Graf-Gymnasium
  • Borschtallee 26
  • Munich
  • 80804
  • Germany

ДАТА И ЧАС НА СЪБИТИЕТО:

  • 15 Juni, 2024 18:00   -   20:00
СПОДЕЛИ СЪБИТИЕТО
ДОБАВИ В КАЛЕНДАРА

Titel

Nach oben